Betalingen

Kinderen tot en met 17 jaar

Het is belangrijk om uw kind vanaf de doorbraak van het eerste tandje mee te nemen op controle. Dit verkleint de kans op angst op latere leeftijd en bevordert de mondgezondheid. Wist u dat kinderen tot en met 17 jaar 100% vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering bij de tandarts (met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie) en mondhygiënist?

Niet of niet tijdig annuleren van de afspraak brengt kosten met zich mee

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze ook nakomt. Mocht het zo zijn dat u onverhoopt een afspraak moet annuleren, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail door te geven. Dit dient uiterlijk 48 uur van tevoren te gebeuren. Heeft uw een afspraak op maandag, dan dient u deze afspraak de vrijdag ervoor te annuleren. Is uw afspraak niet minimaal 48 uur van tevoren geannuleerd, dan kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar gedekt.

Infomedics

U hoeft de rekening nooit direct te betalen bij ons mits u geen betaalachterstanden heeft. Wij werken namelijk samen met Infomedics, een factoringmaatschappij in de zorg. Infomedics is in 1988 opgericht door de Landelijke Specialisten Vereniging en sindsdien dé autoriteit op het gebied van medical factoring. Ze worden nauw betrokken bij branchegerelateerde discussies binnen koepelorganisaties en de politiek en praten bij nieuwe ontwikkelingen al in een vroeg stadium met de grote zorgaanbieders. Mede hierdoor kan Infomedics als enige clearen met vrijwel alle zorgverzekeraars.

U komt dus bij ons voor behandeling en Infomedics zal de rekening direct doorsturen naar de verzekering. Al moet u nog wat kosten bij betalen omdat, de verzekering dit niet vergoed ontvangt u thuis een accept-giro.  Deze moet dan binnen een bepaalde tijd voldaan zijn. Infomedics regelt de nota’s en voor verdere vragen kunnen zij deze beantwoorden. Al  wilt u niet dat de nota’s direct naar de verzekering worden doorverwezen, dan kunt u dit aangeven en kunnen wij het zo aanpassen dat u de rekening thuis zult ontvangen.

Infomedics  vindt het van groot belang dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.  Infomedics houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u het Privacy beleid van infomedics inzien dan verwijs ik u naar: https://www.infomedics.nl/privacy

Voor vragen over uw nota

Heeft u vragen over uw ontvangen nota? Belt u dan naar het Contact Center: 0900-0885 (€ 0,90 per gesprek en uw gebruikelijke belkosten). Bereikbaar op werkdagen van  08:00 – 18:00 uur.

Op de website kunt u contact opnemen via de mail voor meer informatie verwijs ik u naar: https://www.infomedics.nl/