Huisregels

Wij vinden het zeer belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan. Om helderheid en inzicht te geven in onze werkwijze hebben wij huisregels opgesteld.

Middels deze huisregels hopen wij dat de werkwijze binnen de praktijk optimaal verloopt.

Nieuwe patiënt

Als u zich bij ons wilt inschrijven dan verzoeken wij u uw huidige tandarts/mondhygiëne gegeven op te vragen en deze naar onze te laten toe sturen. Dit kan per mail naar info@mondzorggalgenwaard.nl

Afspraak

U kunt een telefonisch een afspraak maken of een bericht op de website achterlaten zodat wij contact met u kunnen opnemen om een afspraak in te plannen.

U heeft als patiënt ook de mogelijkheid om een oproep te ontvangen om u erop te attenderen dat het weer tijd is voor uw jaarlijkse of halfjaarlijkse controle. Dat kan met een kaart per post, maar ook heel eenvoudig via de mail. In dat laatste geval ontvangt u een link, waarmee u zelf een afspraak kunt plannen in onze internetagenda.

U kunt ons helpen om de wachttijden zo kort als mogelijk te houden. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn, het liefst 5 min van tevoren. Als u te laat komt dan loopt u het risico dat de behandeling niet kan plaatsen vinden of niet kan worden afgemaakt. Soms doen er zich situaties voor waardoor een wachttijd onvermijdelijk is (denk hierbij in geval van spoed). Indien er wachttijd is, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en vragen wij uw begrip hiervoor.

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze ook nakomt. Mocht het zo zijn dat u onverhoopt een afspraak moet annuleren, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail door te geven. Dit dient uiterlijk 48 uur van tevoren te gebeuren. Heeft uw een afspraak op maandag, dan dient u deze afspraak de vrijdag ervoor te annuleren.

Is uw afspraak niet minimaal 48 uur van tevoren geannuleerd, dan kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar gedekt.

Het tarief van een niet op tijd geannuleerde afspraak is voor de tandarts € 2,- per minuut, voor de mondhygiëniste € 1,50 per minuut.

Afspraakreminder

Wij bieden een service aan voor onze patiënten om een aantal dagen voor de behandeling een afspraakreminder te ontvangen per mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van uw mailadres en aan deze service kunt u geen rechten ontlenen. Mocht u onverhoopt geen afspraakreminder ontvangen, dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat.

Mobiele telefoon

Wij verzoeken u om uw mobiele telefoon tijdens uw afspraak ‘uit’ of op ‘stil’ te zetten.

Kosten begroting

Bij een uitgebreide behandeling informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 250 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandelingen uit. De begroting is onder voorbehoud van tariefswijzigingen en onvoorziene complicaties.

Wijzingen doorgeven

Veranderd er iets van uw relevante gegevens zoals uw woonadres, mailadres, telefoonnummer etc. Dan verzoeken wij u om dit zelf tijdig door te geven via de telefoon of per mail.